Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Konferencja „ Bezprawie Legislacyjne Państwa – metody prawnej ochrony obywatela RP”

dodano 2017-03-04 20:43 w kategorii: Informacje

W dniu 4 marca 2017r. w Forcie IV Twierdzy Toruń odbyła się Konferencja „ Bezprawie Legislacyjne Państwa – metody prawnej ochrony obywatela RP”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe” Pomost”. Udział wzięli  emerytowani żołnierze i funkcjonariusze Wojska Polskiego, Policji, byłego Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prawnicy.

W drugiej części spotkania, panelu politycznym, głos zabrali zaproszeni goście m.in. Wiceprzewodniczący toruńskiego SLD Dominik Cyryl Stajnbart, który potwierdził, zgromadzonym tam emerytowanym funkcjonariuszom służb mundurowych, stanowisko naszej partii wyrażone uchwałą władz krajowych, w którym zobowiązują się one do podjęcia, po powrocie do parlamentu, działań zmierzających do przywrócenia wcześniejszego stanu prawnego.

Jest to szczególnie ważne, ze względu na fakt, iż wprowadzone przepisy stosują wobec tej grupy obywateli odpowiedzialność zbiorową i pokoleniową, na którą nie może być społecznego przyzwolenia. Dodatkowo patrząc przez pryzmat stosunku posła Jarosława Kaczyńskiego do prokuratora Piotrowicza i niedawnych doniesień medialnych dotyczących ambasadora Przyłębskiego, utwierdza to nas dodatkowo w przekonaniu, że wprowadzone rozwiązania nie mają nic wspólnego z zasadą sprawiedliwości społecznej i służą jedynie zapewnieniu finansowania programu 500+ kosztem polskich emerytów podczas gdy obecna władza, wzorem poprzedniej nie poczyniła żadnych kroków w celu ograniczenia wydatków na rozdmuchaną biurokrację.

Końcowym efektem spotkania był poniższy apel skierowany do środowisk dotkniętych wspomnianymi przepisami ale i także opinii społecznej.

Toruń dn. 04-03-2017r.

Apel

W dniu 16 grudnia 2016 roku Sejm RP przyjął  ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin. Ustawą tą, w sposób haniebny i bezprawny, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby dla zdefiniowanego do celów ideologicznych „państwa totalitarnego”. Jednocześnie rządzący, ignorując wszystkie zasady konstytucyjne RP i międzynarodowe prawa człowieka, dokonali kradzieży emerytur i rent uzyskanych ciężką służbą po  1990 roku. W  Izbie niższej polskiego parlamentu przedłożony został analogiczny projekt odbierający i zawłaszczający emerytury i renty polskim żołnierzom.

My uczestnicy i goście  Konferencji „ Bezprawie legislacyjne państwa- metody prawnej ochrony obywatela RP w tym żołnierze i funkcjonariusze, emerytowani podoficerowie i oficerowie oświadczamy, że  poświęcając Polsce najlepsze lata naszego życia, wywiązaliśmy się z przysięgi i wiernie z narażeniem życia służyliśmy Ojczyźnie. Strzegliśmy porządku prawnego, bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Dzisiaj wielu z nas to osoby starsze i  schorowane, posiadające także grupy inwalidzkie i schorzenia nabyte w związku ze  służbą. Za to właśnie Państwo Polskie skazuje nas i nasze rodziny  na ekonomiczną a tym biologiczną i społeczną eksterminację. Polskich żołnierzy i funkcjonariuszy obdarto z godności. Dla legitymizacji ustawowego kłamstwa i „ zemsty na historii” nazwano nas oprawcami i zdrajcami pracującymi dla obcego mocarstwa.

Zebrani w dniu 04 marca 2017 roku w Forcie IV Twierdzy Toruń zwracamy się z apelem do Was  - represjonowanych  żołnierzy i funkcjonariuszy,  członków Waszych rodzin, wdów i sierot po naszych zmarłych i poległych koleżankach i kolegach, do wszystkich racjonalnych polityków i osób mających faktyczny wpływ na tworzenie prawa i rzeczywistość w naszej Ojczyźnie, do opinii publicznej i wszystkich którym drogie są takie wartości jak prawda i sprawiedliwość o podjęcie działań w celu  znowelizowania ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin – aktu który nie ma nic wspólnego z aktem prawnym a tym bardziej sprawiedliwością społeczną.

Oświadczamy, że żadna polityczna siła nie pozbawi nas honoru. Jeszcze raz podejmiemy wyzwanie i wszystkimi prawnymi metodami będziemy dochodzili naruszonych i zdeptanych praw. Jesteśmy  Polakami, którzy całym swoim życiem i służbą zasłużyli na społeczny szacunek  a nie pogardę i odrzucenie.

Podpisali uczestnicy Konferencji:Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.