Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Toruń - Powiat toruński

Biuro Rady Powiatowej SLD w Toruniu

ul. Mickiewicza 55A
87-100 Toruń

Kontakt:
Profil SLD Toruń na Facebboku

Informacja dla osób chcących wstąpić w szeregi Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Członkiem partii może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, korzysta z pełni praw obywatelskich, złożył pisemną deklarację członkowską w dowolnym kole, uiścił opłatę wpisową, uzyskał pisemną rekomendację od co najmniej jednego członka SLD, należącego od 2 lat do partii, jako osoby wprowadzającej.

Jednocześni członek SLD nie może należeć do innej partii politycznej, działać na jej rzecz albo kandydować do organów władzy publicznej z listy wyborczej innej niż lista wyborcza SLD, chyba że na kandydowanie wyrazi zgodę rada właściwego szczebla.
 
Członkowie partii w swoim postępowaniu kierują się Kartą zasad etycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 
Przydatne linki: